Kinderspelletjes

Vanaf 13.00 uur waren er veel activiteiten in het hertenkamp met een kindermarkt, kinderdisco, springkussen, ponyrijden en een leuke speurtocht. Wat hebben we een geweldige middag met elkaar gehad. Jong en oud kwamen op de kinderbraderie en spelletjes af. Na afloop van de speurtocht kregen de kinderen een pakje drinken, een zakje snoep en een …

Burgemeester op bezoek bij Meckama State

Na de aubade zijn burgemeester Kramer en kinderburgemeester Ilse naar Meckama State gegaan om de bewoners met een bezoek te verblijden. Deze ochtend was een gezellige ouderenochtend georganiseerd voor de bewoners. Jettie heette de burgemeester en de kinderburgemeester welkom. Er werden enkele liederen gezonden en de burgemeester maakte een praatje met de bewoners van Meckema …

Aubade Koningsdag

Op Koningsdag om 9.00 uur werd de aubade gehouden bij Grand Café Wald. Na een minuut stilte voor het overlijden van Dhr. Ripping werd het openingswoord gedaan door voorzitter van het Oranjecomité Jettie Teeninga. Daarna heette Burgemeester Kramer iedereen welkom, ook de lintjesdragers die vandaag aanwezig waren werden genoemd. Na het zingen van het Friese …

“It giet oan”

“It giet oan” op Keningsdei yn Kollum. Beste inwoners van Kollum en omstreken, het Oranje Comité Kollum is verheugd u ook in 2023 een feestelijk programma te kunnen aanbieden op Koningsdag donderdag 27 april 2023. Een aantal belangrijke meldingen van belang zijn hier op zijn plaats. Ten eerste het vieren van Koning Willem Alexander zijn …